Adatvédelem

Heves Megyei Szakképzési Centrum
Adatkezelés és adatvédelem
Ez Egri Szakképzési Centrum Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzata összhangban van “AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉVEL” (GDPR) és a “2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” törvénnyel (Infotv.).
Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi Tisztviselő
Adatvédelmi tisztviselő / belső kontroll koordinátor: Szamosi Péter
Személyes elérhetősége: 3300 Eger, Kertész u. 128. II. emelt – ESZC titkárság
E-mail címe: adatvedelem@hmszc.hu
Letölthető nyomtatványok: Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről
Kérelem kezelt személyes adatok helyesbítésére
Kezelt személyes adatok törlése iránti kérelem
Integritás
Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: integritásrendelet) által meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében, a Egri Szakképzési Centrum az alábbi eljárásrendet alkalmazza.
Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
Integritási Tanácsadó
Integritási tanácsadó / belső kontroll koordinátor: Szamosi Péter
Integritást sértő esemény személyes bejelentése: 3300 Eger, Kertész u. 128. II. emelt – ESZC titkárság
Integritást sértő esemény elektronikus, írásbeli bejelentése: integritas@hmszc.hu
Letölthető nyomtatvány: JEGYZŐKÖNYV PANASZ/KÖZÉREDEKŰ BEJELENTÉSEK RÖGZÍTÉSÉHEZ