34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

A képzés 3 éves + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

A 11. évfolyam végén a tanulók OKJ 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló képesítést szerezhetnek, amellyel nappali és bentlakásos szociális intézményekben helyezkedhetnek el. A szakiskolai tanulmányok befejezését követően 2 év alatt a tanulók érettségi vizsgát tehetnek.

A szociális gondozó és ápoló hiányszakma, ezért a szakközépiskolai tanulmányi eredmény függvényében ösztöndíjat kaphatnak a tanulók.

szocialis-gond-apolo
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 762 01
Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: –
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
Pályaalkalmassági követelmények: –
Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra