Közérdekű adatok

 

Közérdekű adatok a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint Heves Megyei Szakképzési Centrum
I. Szervezeti, személyzeti adatok
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Hivatalos név: Heves Megyei Szakképzési Centrum
Székhely: 3300 Eger, Kertész utca 128.
Postai cím: 3300 Eger, Kertész utca 128.
Telefonszám: +36 70 657-1912
Faxszám:  –
E-mail cím: hmszc@hmszc.hu
Honlap: www.egriszc.hu
Ügyfélszolgálat: Hétfő – Péntek: 8:00 – 16:00
Vezetők és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
  Vezetők elérhetőségei
Ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége, és az ügyfélfogadási rend
Titkárságvezető: Argyilán Andrea
Elérhetőség: 3300 Eger, Kertész utca 128. II. emelet 205. sz.
Ügyfélfogadási rend: Hétfő – Péntek: 8:00 – 16:00
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és adatai
  HMSZC tagintézményei
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai
  Innovációs és Technológiai Minisztérium
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
  Egri Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzat
(hatályon kívül, hatályos 2016.07.01.-2019.12.30.)
  Egri Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzat
(hatályos 2019.12.30.-tól visszavonásig)
  Alapító okirat – 2018.09.01.
  Alapító okirat – 2019.08.31.
  Alapító okirat – 2020.07.02.
  Vezetői program
Hirdetmények, közlemények
  Ingyenes felnőttoktatás
Pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
  Felújítások a Centrum tagintézményeiben
  Felnőttképzés
  Szakmai témájú pályázatok
Pályázatok, vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
  Nem releváns
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
  Közérdekű adatok kezelésének szabályzata
  Közérdekű adatok igénylőlapja
Közérdekű adatfelelős: Szamosi Péter
Közérdekű adatok közzétételéért felelős személy: Szamosi Péter
Közérdekű adatokba történő betekintés helye: 3300 Eger, Kertész u. 128. II. emelt – ESZC titkárság
  Közérdekű adat e-mail cím
  Közadatkereső adatbázis
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
  Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás (2019.03.31.)
III. Gazdálkodási adatok
Éves költségvetés, költségvetés beszámolója
Költségvetés 2015
2016
2017
2018
2019
2020
Költségvetési beszámoló 2015
2016
2017
2018
Foglalkoztatotti adatok, személyi juttatásokra vonatkozó adatok
  2017
2018
2019
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.
Ösztöndíjak Szakképzési Hídprogram (OD-SZH/26/2016)
Hiány szakképesítések támogatása (OD-HE/1/2015)
Útravaló Ösztöndíjprogram (UTR-15-USZ- Továbbfutó ösztöndíjasok)
Útravaló Ösztöndíjprogram (UTR-15-USZ- Új belépő ösztöndíjasok)
Útravaló Ösztöndíjprogram (UTR-16-USZ- Új belépő és továbbfutó ösztöndíjasok)
Útravaló Ösztöndíjprogram (UTR-17-USZ- Új belépő és továbbfutó ösztöndíjasok)
Útravaló Ösztöndíjprogram (UTR-18-USZ- Új belépő és tovább futó ösztöndíjasok)
Kötelezően közzéteendő szerződések adatai 5 millió Forint feletti összeghatárban
  2015 év
  2016 év
  2017 év
  2018 év
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
  KEHOP 5.2.2 támogatási szerződés
  KEHOP 5.2.2 támogatási szerződés 1. sz. módosítása
  KEHOP 5.2.2 támogatási szerződés 2. sz. módosítása
  KEHOP 5.2.2 vállalkozási szerződés
  KEHOP 5.2.2 vállalkozási szerződés  1. sz. módosítása
  KEHOP 5.2.10 támogatási szerződés
  KEHOP 5.2.10 vállalkozási szerződés
  KEHOP 5.2.10 vállalkozási szerződés 1. sz. mód.
Közbeszerzési információk
Közbeszerzések Közbeszerzési Terv 2016
Közbeszerzési Terv 2017
Közbeszerzési Terv 2017 1. sz. módosítás
Közbeszerzési Terv 2018
Közbeszerzési Terv 2019
Közbeszerzési Terv 2020
Közbeszerzési és KEF-szerződések