Megvalósítás alatti projektek

GINOP 6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése

Jelentkezési a nyelvi szintfelmérésre

120 órás angol és német képzések

 Mi a program célja?

A projekt a Heves megyében élő lakosság idegen nyelvi készségeinek fejlesztését kívánja elősegíteni.

Ki vehet részt benne?

Munkaképes korú személy (16-65 év), aki jelenleg nem vesz részt hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott, felnőttképzés keretében megvalósuló idegen nyelvi képzésben.

Legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik.

(Figyelem! Felsőfokú végzettségűeket nem támogat ez az uniós program, de középiskolások, egyetemisták, főiskolások, abszolutóriummal vagy OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezők jelentkezhetnek, kivéve a 6-tal kezdődőt.)

 • Rendelkezik Heves megyében lakhellyel vagy bejelentetttartózkodási címmel.

Milyen képzések indulnak?

120 órás (két 60 órás modul) angol vagy német nyelvi képzés.

Időtatartama, ütemezése

 1. július második felétől – 2020. december eleje között, heti 2×3 tanórában (16:30-18:45), két hétköznap

Megjegyzés: A nyelvi képzéseket az érdeklődés függvényében a pályázatban előírt létszám megléte (minimum 12, maximum 14 fő megléte) esetén indítjuk!!

Melyek a képzésen való részvétel feltételei?

 • előzetes tudásszintfelmérés (online)
 • sikeres modulzáró vizsga teljesítése (minimum 60%)
 • a megengedett hiányzás, az óraszám max. 20 %-a (első 60 órás modul – 12 óra, teljes tanfolyam ideje alatt 24 óra) nem léphető túl

Milyen szintűek a tanfolyamok?

A1 (kezdő), A2 (újrakezdő), B1 (alapfok), B2 (középfok)

Hol lesznek a képzések?

Az Egri Szakképzési Centrum kijelölt tagintézményében (Szent Lőrinc Szakközépiskola és/vagy Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium és Szakközépiskola).

Milyen a csoportok létszáma?

Minimum 12 fő – maximum 14 fő.

Mennyibe kerül a képzés?

Önrész nincs, a képzés az állam által támogatott, így a résztvevőnek ingyenes. Ebben benne van a nyelvi szintfelmérés, a tananyag, valamint a képzés költsége. 

Van-e visszafizetési kötelezettség lemorzsolódás estén?

Amennyiben a résztvevő önhibájából nem fejezi be sikeresen a képzést, tanúsítványt nem kap, úgy a képzési díj 100%-át, 120.000 Ft-ot kell visszafizetnie.

Milyen igazolás adható a képzés sikeres elvégzéséről?

A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt kap a résztvevő.

Meddig lehet jelentkezni a képzésre?

A nyári nyelvi képzésekre a jelentkezési határidő: 2020.06.30.

Hogyan jelentkezzek?

Online a www.egriszc.hu honlapon keresztül a Jelentkezés – Nyelvi szintfelmérés linken.

Lépesek:

  1. Jelentkezés: az űrlap által kért személyi adatainak megadása (ahogyan a személyi okmányokban szerepel). Minden kért adatot meg kell adni, mert ez alapján készül a felnőttképzési szerződés.
  2. Nyelv kiválasztása.
  3. Nyelvi szintfelmérés elvégzése.
  4. A legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatának feltöltése.

 

Hogyan értesülök a sikeres jelentkezésről?

A képzés indulását megelőző héten történik a felnőttképzési szerződés megkötése, melynek időpontjáról és helyszínéről emailben kap értesítést.

További információt kérhet hétfőtől péntekig 8:00 – 12:00 óra között a 20/432-2445 telefonszámon.

Ha szeretne élni a lehetőséggel, akkor jelentkezzen, és kérjük FELTÉTLENÜL töltse ki nyelvi szintfelmérő tesztet, amennyiben nem teljesen kezdő!

GINOP 6.2.3-17-2017-00010 „Heves megye új HÍD-ja az iskolai szakképzési lemorzsolódás ellen”

Az Egri Szakképzési Centrum 8 tagintézményében megvalósuló projekt a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése keretében a GINOP-6.2.3-17 programban az iskolai lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentése a cél. Ennek érdekében 2018. januárjától a 30 hónapos megvalósítási időszakban az alábbi 3 pilléren nyugvó szakmai koncepciót kívánjuk megvalósítani:

1.            Nevelő-oktató munka eredményességét közvetlenül befolyásoló tényezők felmérése, kiszélesítése

2.            Szakmai képzés

3.            Infrastruktúra fejlesztése 

Az Egri Szakképzési Centrum mind a 8 tagintézményére átfogóan kiterjedő, a szakképzés pedagógiai és szakmai megújítását szolgáló GINOP-6.2.3-17-2017-00010 projekt fő célkitűzése, hogy a szakképzésben részt vevő tanulók lemorzsolódását jelentősen csökkentse, a tanulási-tanítási eredményességet növelje, és segítse a pedagógusokat a folyamatos változások kezelésében, az új típusú pedagógiai módszerek elsajátításában, a napi gyakorlatba történő bevezetésében.  

A projekt az oktatás középpontjába a tanulókat és igényeik sokféleségét helyezi. Fő törekvése annak biztosítása, hogy a tanuló aktív szereplői lehessenek saját képzésüknek, és, hogy megfelelő támogatási és szolgáltatási rendszer vegye körül őket. Ehhez az iskolának gondoskodó, ösztönző és iránymutató tanulási környezetet kell biztosítania, és az összes diákkal szemben magas elvárásokat támasztania képességeik minél teljesebb mértékű kiaknázása érdekében.

Ennek megvalósítása érdekében hangsúlyozottan feladat a hatékony intézményvezetés kialakítása, a tanulókat támogató rendszer kiépítése, a pedagógusok felkészítése a formatív értékelés, a projektalapú és kooperatív tanítási és oktatási formák alkalmazására. Cél, hogy a pedagógusok megismerjék a tanulásirányítási – és a sokféleség kezelésére alkalmas stratégiákat, valamint a kapcsolatépítési, konfliktuskezelési technikákat. Mindebben épít a szülők és külső partnerek korábbinál szélesebb és hatékonyabb bevonására, hiszen az oktatás a szülők és az iskola közös felelőssége, melyet a két fél közötti kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatra és együttműködésre kell alapozni.

A projekt keretében több mint 500 pedagógus továbbképzésére, hospitációk bonyolítására kerül sor, a tanulók számára pedig elsődlegesen az oktatás eredményességét növelő, valamint a szociális kompetenciákat erősítő programok szervezésére helyeződik hangsúly.

Kiépítésre kerül egy Digitális Közösségi Alkotóműhely, ahol a legkorszerűbb technológiákkal – például 3D nyomtatás – dolgozhatnak tanulóink.

Az Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épületében kialakításra kerül egy több száz fő befogadására alkalmas, modern technikával felszerelt közösségi tér, amely alkalmas akár több tagintézményünket összefogó rendezvény igényes befogadására, lebonyolítására is.

Tekintve, hogy a DOS (Digitális Oktatási Stratégia) megvalósítása és alkalmazása kiemelt kormányzati stratégia, elkötelezettek vagyunk az irányban is, hogy az intézményeinkben megismertethessük diákjainkkal a modern oktatástechnológiai és IT eszközöket. Minden tagintézményünk már most is rendelkezik érintőképernyős interaktív LED táblával, hozzá kapcsolható tabletrendszerrel és digitális oktatási csomaggal, a projekt keretében pedig folytatódik a digitális tananyagfejlesztés is.

A projekt során kiemelten kezeljük az IT fejlesztéseket annak érdekében, hogy a létre jövő IT kiszolgáló infrastruktúra megfeleljen a kor követelményeinek, és a közösségi tereink, informatikai oktatótermeink, tanári szoftvereink stabilan és gyorsan működjenek a fejlesztésnek köszönhetően.

A projekt fontos feladata, hogy alkalmassá tegye az ESZC tagintézményeit az új generáció hatékony oktatására, nevelésére. Ennek érdekében komplex és fenntartható cselekvési terv került összeállításra az intézmények pedagógusai által úgy, hogy az egyes tagintézmények nem csak a saját iskolájuk napi problémáit vették figyelembe, hanem komplexen gondolkodva a többi tagintézménnyel szoros együttműködésben, a meglévő jó gyakorlatokat felhasználva készítették el a cselekvési és fejlesztési tervet.

A projekt megvalósítása során az Egri SZC minden tagintézményében, teljes Heves-megye területén egyéni igényekre szabva valósítjuk meg a célokat, bevonva minden tanulót.

Az intézmény az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretén belül a GINOP 6.2.3-17-2017-00010 „Heves megye új HÍD-ja az iskolai szakképzési lemorzsolódás ellen” című pályázat keretében 549.889.428 Forint vissza nem térintendő támogatást kapott, a támogatás intenzitása 100%.

Pályázat kezdeti időpontja: 2018.01.01

Pályázat várható befejezési időpontja: 2020.06.30

Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

KEHOP-5.2.10-16-2017-00165 projekt


Az Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának energetikai felújítási beruházására kerül sor a Széchenyi 2020 program keretében. A KEHOP-5.2.10-16-2017-00165 számú beruházási projekt 249,99 M Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült..

Az egri Bornemissza Gergely Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítése a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A tervezett korszerűsítés és felújítás a négy, illetve helyenként ötszintes kollégiumi épületrész teljes külső energetikai korszerűsítésére terjed ki.  A beruházás homlokzati szigetelést, nyílászáró cseréket és tetőszigetelési építési munkákat tartalmaz. 249,99 millió Ft európai uniós támogatás segítségével kerül finanszírozásra az energetikai célú felújítás. A tervezési, előkészítő szakaszban kiválasztásra került a kivitelező cég közbeszerzési eljárás keretében és a projekt építési felújítási kivitelezési munkái 2019. februárjában kezdődtek meg. A fejlesztés eredményeként az épületegyüttes energetikai korszerűsítése a 7/2006. TNM rendelet előírásainak megfelelően kerül kialakításra. A beruházás helyszíne: 3300 Eger, Kertész utca 128. projekt megvalósítási időszaka: 2018. szeptemberétől – 2019. június végéig tart.

A beruházásról készült képek itt találhatók.

Bornemisszások Milánóban

Az Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanulói közül 12 fő (autószerelő, autóelektronikai műszerész, hegesztő tanuló) az Erasmus+ Szakképzési tanulók mobilitása pályázat keretében 2019. december 13-án fejezte be 6 hetes külföldi gyakorlatát Milánóban. Kökényné Czeglédi Veronika tanárnővel december 14- én indultak haza és több mint 13 óra buszozás után érkeztek meg.

A kint tartózkodásuk alatt 5 különböző céghez voltak beosztva gyakorlatra. Minden nap részt vettek a műhelyek munkáiban, gumikat cseréltek, fékeket javítottak, olajat cseréltek, kötelező átvizsgálásokat végeztek, hegesztettek. Megismerték az olasz munkatempót, a munkához való alkalmazkodásukat és hozzáállásukat és nagyon sok tapasztalatot szereztek a munka világában. A cégek minden tanuló szakmai tudásával és motiváltságával meg voltak elégedve. Amit még gyakorolniuk kell az az idegen nyelvi kommunikáció.

Az apartman ház, ahol laktak 15 percre volt Milánó belvárosától, így hétvégenként könnyen eljutottak a belvárosba, ahol megtekintették a Milánói dómot, a Galleria Vittorio Emanuele II, Leonardo szobrát, a Scalat, a Castello Sforzesco-t. Megismerkedtek az olasz kultúrával, gasztronómiával, ellátogattak a helyi piacra, ahol megkóstolták a specialitásokat, pizzákat, zöldségeket, gyümölcsöket, sajtokat.

Jártak múzeumokban és motorkiállításon is. A tanulók elsősorban az érdeklődésüknek megfelelően a Ferrari Múzeumba, az Alfa Romeo Múzeumba voltak, ahol olyan járműveket láttak, amelyek már nem illetve még nem vagy elvétve láthatók az utakon.

Úgy gondolom, hogy diákjaink nagyon sok tapasztalattal és élménnyel tértek haza.

Kökényné Czeglédi Veronika
projektkoordinátor

A legújabb nyertes pályázatunk

2015. évi Erasmus+ KA1 Közoktatási intézmények munkatársainak mobilitása

ERASMUS+KA1
Közoktatási Intézmények Munkatársainak Mobilitása

Nagy örömünkre szolgál, hogy harmadik alkalommal nyerte meg iskolánk az Erasmus KA1 – „Közoktatási intézmények munkatársainak mobilitása” pályázatot A Gutenberg-galaxis 21. századi megközelítése címmel.

A projekt célja: Az Európai fejlesztési tervnek megfelelően az országos kompetenciamérésen elért eredményeink javítása, ezzel is hozzájárulva iskolánk országos kompetenciamérésen elért eredményeinek, továbbá, közvetetten, Magyarország PISA – eredményeinek javításához és diákjaink képességeinek fejlesztéséhez. A pedagógusoknak törekedniük kell olyan új, európai módszerek elsajátítására, amelyek használatával növelhetik tanítványaik teljesítményét, csökkenthetik lemaradásukat, és így tanulóinknak sikerül majd felzárkózniuk az európai országok diákjainak szintjére. Erre pedig nagyszerű lehetőség, ha külföldi, nemzetközi kurzusokon vesznek részt a kollégák. Annál is inkább, mert a módszertani képzésen túl módjuk nyílik más országok pedagógusaival is beszélgetni – mindeközben angol nyelvtudásukat fejlesztik – így betekintést nyerhetnek különböző európai országukban folyó pedagógiai munkába is. A szemléletváltás is jobb eredményeket hozhat pedagógiai tevékenységünkben. A tanulói összetételből adódóan az érzelmi megterhelések miatt fellépő fizikai, mentális, emocionális kimerüléssel jellemezhető “tanári kiégést” segít megelőzni a módszertani megújulás lehetősége a megszokottól eltérő környezetben. A projekt résztvevői az intézmény tanárai, szakoktatói, illetve a pedagógiai munkát támogató szakemberek (pl.: fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus) közül kerülnek kiválasztásra.

Az intézményi szükségleteinket figyelembe véve a következő kurzusokra pályáztunk:

1.Structured Study Visit to Schools/Institutes & Training Seminar

2.English & Culture: Methodology of Culture for Teachers of English

3.Talking to People: Cooperative Methodology for Teaching

4.Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning

5.Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom

6.English for Teachers  (A2)

7.A 21st Century Approach for English Teachers

Az országok kultúrájának megismerése hozzájárul a résztvevők interkulturális kompetenciájának fejlesztéséhez.  A módszertani kurzusokon megtanult kooperatív és kollaboratív technikák hatékonyan segítik a diákok különböző kompetenciáinak fejlődését. Az új pedagógiai szemlélet megkívánja, hogy a tanárok részt vegyenek az intézményi innovációs tevékenységben, ezért választottunk IKT alapú tanfolyamokat is. Az angol nyelvkurzuson részt vevő tanár személyes példamutatással hívja fel a figyelmet az idegen nyelvek ismeretének fontosságára. A pedagógus feladata az élethosszig való tanulás, hiszen diákjai is úgy formálódnak 21. századi európai polgárokká, ha az őket oktató is fejleszti és frissíti tudását. 

Az ERASMUS+ KA1 Mobilitási projektünk támogatást nyert a 2016-os évre.  A projekt címe: Motiváljunk! Ennek a pályázatnak a keretein belül hét kollégánk vett részt külföldi tanulmányi továbbképzésen. A 2016/2017-es tanévben adják át tapasztalataikat, megismert új módszereteket az itthon maradt kollégáknak

Beszámoló a továbbképzésekről

Barta Bernadett
Időpont:
2016. április 15-24.
Helyszín: Caldas da Rainha, Portugália
Kurzus neve: Creativity and interculturality – Harness the power of creativity through intercultural exchange in the classroom!

A 10 napos továbbképzés során lehetőség nyílt különböző kreatív technikák kipróbálására, amelyeket a tanórákon is lehet alkalmazni. A kurzus célja a kreativitás felszínre hozása mind a diákoknál, mind a tanároknál az iskolában, ezzel serkentve a motivációt. Az interkulturalitás fogalmának tisztázása után ennek fontossága és az osztályteremben való megvalósíthatósága is központi téma volt. A tréningen saját élményen keresztül tapasztalhatták meg a résztvevők a különböző módszerek alkalmazását. A különböző országokból érkezők bemutatták iskolarendszerüket és a pályázat lebonyolítása kapcsán felmerült kérdéseket is megbeszéltük. Ezen kívül lehetőség nyílt egy portugál szakközépiskola meglátogatására is, ahol óralátogatásra is sor került.

Kökényné Czeglédi Veronika
Időpont:
2016. július 17-31.
Helyszín: Plymouth, Egyesült Királyság
Kurzus neve: Teacher Development Course

A kéthetes továbbképzés kizárólag középiskolában tanító angoltanárok számára szerveződött. A kurzus során a résztvevők azon felül, hogy felfrissítették angol nyelvtudásukat, betekintést nyertek a tradicionális és kortárs angol kultúrába, továbbá számos új és praktikus ötletet kaptak, amelyeket felhasználhatnak az órákon. A kurzus első hetében arra is lehetőség nyílt, hogy meglátogassunk egy angol középiskolát, és részt vehessünk az ott tanító tanárok munkájában. A tanfolyam végén a csoport tagjai bemutató órát tartottak a kurzus alatt elsajátított módszerek felhasználásával.

Elek Ilona
Időpont:
2016. július 18-29.
Helyszín: Bournemouth, Egyesült Királyság
Kurzus neve: EFL Methodology in Practice Modules 3+4

A 10 napos továbbképzés során mind az általános nyelvi készségek fejlesztésére, mind a módszertani ismeretek bővítésére lehetőség nyílt. A kurzus célja a változatos tanórai tevékenységi formák megismertetése, kipróbálása, a tanulási technikák javítása volt annak érdekében, hogy a tanulók motiváltabbak, érdeklődőbbek legyenek a célnyelv sikeres elsajátításában.  Megismertem, hogy a pár- és csoportmunka lehetőségei az egyes nyelvi készségek fejlesztésénél milyen sikerrel alkalmazhatóak különféle nyelvi szinteken lévő tanulók esetében, és hogyan alkalmazható a zene, a rap a célnyelv oktatásában a tanórák érdekesebbé tétele során. Hogyan lehet motiválni a passzív, elutasító tanulókat, milyen módszerekkel lehet őket a munkába bevonni. Lehetőség nyílt a nyelviskola által szervezett kirándulásokon és nyelvi készségeket fejlesztő délutáni programokon is részt venni.

Dorkóné Liptai Gabriella
Időpont:
2016. augusztus 1-12.
Helyszín: Firenze, Olaszország
Kurzus neve: The Creative Classroom

The Creative Classroom címmel hirdette meg a firenzei nyelviskola a továbbképzését. 10 napot tölthettem ebben a gyönyörű reneszánsz városban, ahol az EUROPASS Centro Studi Europeo iskola kurzusán vettem részt. A tanfolyam résztvevői Angliából, Spanyolországból, Németországból érkeztek, és az angol nyelv volt a közös munkanyelvünk. A kurzuson egy amerikai és két olasz tanárnő vezetésével bővítettük módszertani tudásunkat. A foglalkozásokon természetesen minden résztvevő közkinccsé tette saját módszereit is, így metodikai tárházunk sokat bővült. A foglalkozások után megcsodálhattuk a város és a toszkán vidék szépségeit is.

Hevesi Mária
Időpont:
2016. augusztus 1-12.
Helyszín: St. Julians, Málta
Kurzus neve: Fluency and English Language Development for Teacher

2016. 08. 01.- 08. 12.-ig kéthetes továbbképzésen vettem rész, melynek célja az angol nyelvtudásom fejlesztése, az angol nyelven történő társalgás gyakorlása volt. Emellett lehetőségem nyílt megismerni a kurzuson részvevők országának oktatási rendszerét (lengyel, cseh, olasz csoporttársaim voltak), illetve tanáromtól bővebb tájékoztatást hallhattam a máltai oktatási szisztémáról. Intézményünk honlapját felhasználva én is bemutathattam iskolánkat és a magyar oktatási rendszert, továbbá Eger városát. Angol nyelvtudásom fejlesztése mellett olyan oktatási módszereket is elsajátítottam az órákon, amelyeket munkám során jól tudok majd hasznosítani. Az sem mellékes, hogy megismertem Málta kultúráját. Angol nyelvtudásomat újabb módszertani ismeretek szerzésére szeretném használni.

Horváth Anna
Időpont:
2016. augusztus 1-12.
Helyszín:  St. Julians, Málta
Kurzus neve: Methodology Revisited, Revitalised, Reenergised- Language Teaching Methodology

A kéthetes módszertani továbbképzés célja az volt, hogy a résztvevők olyan új módszertani fogásokkal, technikákkal ismerkedjenek meg, amelyek segítségével a diákokat motiválttá, érdeklődővé tehetik a nyelvi órákon. Az internet kimeríthetetlen lehetőségeket kínál ehhez. A zenék, filmek iránt rendkívül nyitott fiatalok számára vonzó lehet ezek használata a nyelvi órákon. Rengeteg olyan honlapba tekinthettünk bele, amelyek szakmai segítséget nyújtanak a tanórák felépítésében, a feladatok összeállításában. Az Európa különböző országaiból jelen lévő pedagógusokkal kicserélhettük szakmai ismereteinket, megoszthattuk oktatási tapasztalatainkat.

Jászberényiné Kovács Katalin
Időpont:
2016. augusztus 8-19.
Helyszín: St. Julians, Málta
Kurzus neve: TEL- Technology Enchanced Learning

A kurzus célja az volt, hogy minél több informatikai és interaktív táblás programmal és feladattal ismertesse meg a résztvevő tanár kollégákat, melyek segítségével minél érdekesebbé és színesebbé lehet tenni a tanórákat, hatékonyabbá a tanítást.  A leghasznosabbnak a „hot potatoes” programot találtam, mellyel keresztrejtvényeket, lyukas szövegeket, összepárosítós feladványokat lehet készíteni a diákoknak. Nagyon tetszett még a „storybird” és a „wordcloud”, illetve a „webquest”, melyek beépítése a tanórákba biztosan nagyon népszerű lesz a tanulók körében.

 Erasmus+KA2

Iskolánk az Európai Bizottság Erasmus+ programjában nyert pályázatot a 2014-2017-ig tartó időszakra. A KA2 – Iskolák, óvodák stratégiai partnersége – „Key Competences for School Sustainability” című projektben 7 másik ország 8 iskolájával veszünk részt.

A projekt témáját tekintve elkötelezett az iskolai környezetben történő fenntartható fejlődés támogatása és erősítése iránt.  A pályázat megfelelő támogatást kíván nyújtani a mai világ talán egyik legnagyobb kihívására, a foglalkoztathatóságra, a gazdasági stabilitásra és növekedésre, valamint hogy ösztönözze a fiatalok demokratikus életben való aktív részvételét. Ezeket próbáljuk meg beépíteni az iskolák közös tevékenységeibe. Pályázatunk hangsúlyozza továbbá azt az elképzelést, hogy fontos szempont az iskola a fenntartható fejlődés, és az, hogy fejlesszük a kulcskompetenciákat mind a tanulók, mind pedig a tanárok szempontjából, különösen nagy hangsúlyt fektetve a vállalkozói kedv növelésére az oktatás során. Ezek egészülnek ki további olyan nagyon fontos területekhez szükséges kompetenciák fejlesztésével, mint az aktív állampolgárság, az idegen nyelvek, vagy a digitális eszközök széles körű, innovatív használatához szükséges kompetenciák.

Az első év témája a környezetvédelem és a kulturális örökség volt. A pályázat során elvégzett tevékenységek között szerepelt környezetbarát cég meglátogatása, ökoaudit elvégzése az iskolában, múzeumlátogatás a gyűjtemények állagmegóvását bemutatva, a Világörökség részét képező építmény meglátogatása, kulturális kvíz összeállítása, és iskolai marketing bemutatása.

2014. november 31 – december 3-ig került megrendezésre a koordinátorok és az intézményvezetők első találkozása Olaszországban, Paese-ben. Témái között szerepelt a megváltozott helyzet átbeszélése, hiszen egy partner végül nem tudta vállalni a közös munkát,  a felmerülő problémákra való válaszlépések keresése, a feladatok újraelosztása, a partneriskolákkal való egyeztetés a későbbi találkozók időpontjával és megvalósítandó feladataival együtt. Megállapodás született az elvégzendő közös feladatok határidejéről és a felelősök személyét illetően is. A partneriskolák első feladata az iskola és az iskolai marketingtevékenység bemutatása volt. Nagyon sok hasznos információt tapasztalatot szereztünk, melyek közül párat már a nyár végi, új tanulóknak szervezett tanévkezdési tréningen is alkalmaztunk.

2015. januári határidővel létrehozott a főkoordinátor egy közös zárt csoportot a Facebook-on, hogy a kapcsolattartást és az információáramlást megkönnyítsük és meggyorsítsuk. A felület nagyon jól bevált, ezek mellett már többször volt segítségünkre hirtelen felmerült problémák vagy félreértések, félreértelmezések gyors és hatékony megoldásában, ugyanakkor ösztönzően hatnak a partnerek által feltöltött fényképek, amelyeken a program megvalósításának lépéseiről tájékoztatják a többieket.

Ugyancsak januári határidővel készült el a projekt saját logója, oly módon, hogy minden iskola feltöltötte saját logótervét. A terveket saját iskolájában mindenki egyéni módon készítette el, például versenyt írtak ki a diákok számára az elkészítésre, mely történhetett kézi rajzzal, vagy digitálisan, számítógéppel.

Az elkészült terveket minden iskola megszavaztatta diákjai között, melynek eredményeként a török partneriskola egyik diákjának terve nyert, és vált a pályázat hivatalos logójává.

A spanyolországi találkozó időpontja 2015. május 3-6-ig került megrendezésre. Az első évben megismertük és bemutattuk a régióbeli, illetve iskolánkban jellemző környezetvédelmi lépéseket, valamint megismerkedtünk városunk kulturális örökségével, ennek bemutatása szintén megtörtént.

 1. a) Környezetvédelmi témában: ennek előkészítéseként iskolai ökoauditot végeztünk, melynek eredményéről egy prezentációt és egy jelentést írtunk. Ezen felül szerveztünk egy előadást diákjaink számára a szalmabála építőiparban történő felhasználásáról, ezzel is szélesítve tanulóink környezettudatos gondolkodását.
 2. b) Kulturális témában: múzeumlátogatásokat szerveztünk lakóhelyünkön, hogy megismerjük, hogy a különböző múzeumok milyen állagmegóvási technikákat alkalmaznak. Ennek keretében jutottak el tanulóink az egri várba, a Gárdonyi Géza emlékházba, az egri Tűzoltómúzeumba, a Kopcsik Marcipániába, a Történeti Tárházba. Amellett, hogy felejthetetlen élményt nyújtottak a múzeumlátogatások a diákoknak, megismerhették szűkebb lakóhelyük kulturális értékeit is, illetve megtapasztalták, hogy nem elég összegyűjteni ezeket az értékeket, hanem fontos állapotuk, állaguk megőrzésének ismerete is.
 3. c) Gazdasági témában: több tanulmányi kirándulást is szerveztünk, így meglátogattunk több környezettudatos, környezetbarát céget (ZF Hungária Kft., Aventics Pneumatika Kft.). A fiatalok itt fogják tölteni szakmai gyakorlatukat és remélhetőleg munkahelyet is tudnak majd kínálni ezek a cégek. Nagyon fontos, hogy már a munkahely kiválasztásánál is szem előtt legyen a környezettudatosság. Az otthon után az iskolai környezetben megtapasztalt környezetmegóvást követően nagyon fontos, hogy lássa a folyamatosságot a leendő munkahelyen is, hogy a környezettudatos szemlélet kialakítása ne álljon meg az iskolát követően.

Ezekről is egy-egy jelentés készült, amelyet lefordítottak diákjaink angol, valamint német nyelvre. Bár a projekt munkanyelve az angol. a német nyelvet tanuló diákok idegen nyelvi kompetenciája, szakmai szókincse is fejlődött a fordításoknak köszönhetően. A tapasztalatokat prezentáció keretében mutatták be a diákok Spanyolországban. Célunk volt, hogy minél szélesebb körben tudjunk ezekbe az előkészítő kirándulásokba bevonni diákokat és tanárokat, annak érdekében, hogy minden szakmacsoport a saját szakmai területén tudjon informálódni a fennálló helyzetről és a jövőbeli lehetőségeiről.

Egy későbbi prezentációhoz gyűjtve anyagot, kirándulást tettünk a Budai Várnegyedbe, ami UNESCO oltalom alatt áll.

A spanyol találkozó során a diákok workshopon is részt vettek, melyen egy, a résztvevő országokról szóló quizt oldottak meg a gyerekek. Ennek célja a nemzetek kulturális értékeinek a megismertetése volt.

Spanyolországban találkozót szerveztek számunkra a helyi városvezetés oktatásért felelős képviselőjével is.

A 2. év témája a kulturális tudatosság valamint ehhez kapcsolódóan a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése. Célja a helyi civil társadalommal való kapcsolatfelvétel, és a velük való együttműködés kialakítása. Ennek keretében 2015 szeptemberében tanulóink részt vettek a XX. Eger Ünnepe – Civil Napok rendezvényen, ahol az egri civil szervezetek és intézmények bemutatókkal várták az érdeklődőket. Diákjaink egy irodalmi összeállítással mutatkoztak be a város lakosságának, illetve egy standon fogadták a rendezvényre kilátogatókat.

2015 októberében tájékoztató rendezvényt tartottunk az iskolánkkal kapcsolatban álló cégek, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselői, valamint az érdeklődő kollégák számára, ahol beszámoltunk pályázati tevékenységünkről, az első év tapasztalatairól és eredményeiről.

A következő projekttalálkozó helyszíne Szicília volt, 2015. november 11-14-e között. Előkészítéseként látogatást tettünk az egri Polgármesteri Hivatalban, ahol a diákok találkoztak az alpolgármesterrel és kérdéseket intéztek hozzá a Hivatal felépítéséről és működéséről. A tanulók kíváncsiak voltak továbbá Eger város külföldi kapcsolataira is, valamint a Hivatal diákszervezetekkel való együttműködésére is. A látogatásról fényképekkel ellátott jelentés és prezentáció készült, amit a szicíliai Rosoliniben a tanulók elő is adtak. A tanári prezentáció témája a korai iskolaelhagyás csökkentésével kapcsolatos problémák megvitatása volt. Itt lehetőségünk volt átadni az Erasmus+ Munkatársak mobilitási pályázatban részt vevő kollégáink tapasztalatait, akik tavasszal és nyáron a korai iskolaelhagyás problémakörét járták körbe saját projekttevékenységük során.

A szicíliai projekttalálkozón a diákok workshopon is részt vettek, ahol megtanultak hivatalos petíciót írni és megvitatták, hogy hogyan javíthatják kapcsolataikat más diákokkal az iskolában.

Ahogy az eddigi találkozók során, úgy itt is a fogadó iskola szervezett nekünk találkozót a település képviselőivel a helyi Polgármesteri Hivatalba.

A legközelebbi projekttalálkozóra 2016 novemberében kerül sor iskolánkban.

Erasmus+ KeyComps ötödik találkozó

Iskolánk 2016. november 9-12. között adott otthont az Erasmus+ KeyComps pályázat ötödik találkozójának. A résztvevők nyolc ország kilenc iskolájából érkeztek. Az országok: Lengyelország, Magyarország, Olaszország /két iskola/ Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Törökország. A diákok kísérőtanáraikkal nemcsak feladatokat oldottak meg, hanem betekintést nyerhettek városunk kulturális életébe is.

Az első nap programja a megérkezéssel, a szállás elfoglalásával, a diákok, tanárok ismerkedésével telt. A második napon kezdődött el a szakmai munka. A tanárok prezentációt tartottak a korai iskolaelhagyás hatékony csökkentésének lehetőségeiről és a magatartási problémákkal küzdő tanulókkal való bánásmódról. A délutánba nyúló megbeszélés alatt a résztvevők kicserélték tapasztalataikat és jó ötletek kipróbálására buzdították egymást. Sort kerítettek még a következő találkozó előkészítésére, melynek házigazdája a szlovén partneriskola lesz. A pályázat lejárati ideje 2017, ezért a következő pályázat témájának megbeszélése is esedékessé vált. A résztvevők egyöntetűen a folytatás mellett döntöttek.

Ezalatt a diákok a délelőtt folyamán helyi kísérő tanárokkal és diákokkal megtekintették az egri várat. Délután pedig workshopon vettek részt, ahol a digitális kompetenciafejlesztés során blogírással, keresztrejtvény készítéssel és plakátkészítéssel foglalkoztak.

A harmadik nap délelőttje csak a diákokról szólt. Prezentációt tartottak angolul a térségük gazdasági helyzetéről. Délután pedig ellátogattak a Polgármesteri Hivatalba és városnézésen vettek részt kísérő tanáraikkal. Az este közös vacsorával zárult.

A negyedik napon a résztvevők hazautaztak.

Véleményem szerint az idelátogató felnőttek és a diákok nagyon jól érezték magukat. Megismerték városunkat és fejlesztették angoltudásukat, mind a prezentáció, mind az egymással való kommunikáció során. A pályázatok kiváló lehetőséget biztosítanak az Európán átívelő barátságok kialakítására, elmélyítésére és más ország kultúrájának a megismerésére és elfogadására.

Kökényné Czeglédi Veronika
angol nyelvtanár

Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára

“Egri egészségügyis diákok külföldi szakmai gyakorlata Európában” című (2014-1-HU01-KA102-000414) Erasmus+ KA1 szakképzési mobilitás pályázat.
A projektet az Európai Bizottság támogatta.

A projekt célja az egészségügyis tanulók szakmai gyakorlati tapasztalatainak bővítése az Európai Unió tagországaiban az Erasmus+ tanulói mobilitás által. 12 fő tanuló vett részt 2014. októberben 3 hetes szakmai gyakorlaton Bécsben. A külföldi szakmai gyakorlatot teljesítő diákjaink érettségi utáni szakképzésben tanulnak, közülük 3 fő a moduláris rendszerű ápolói OKJ 54 723 01 0010 54 01, 5 fő kerettantervre épülő OKJ 52 723 01 gyakorló ápolói és 4 fő OKJ 54 720 01 egészségügyi asszisztens szakon.
A diákok életkora 18-22 év. Nyelvi kompetenciájuk közepes szintű, angol és német nyelven beszélnek.
Gyakorlatuk során folyamatosan bővült szakmai és társalgási nyelvi szókincsük. Valamennyi diákunk Idősek Otthonában töltötte szakmai gyakorlatát, 5 fő Mödlingben és 7 fő Bécsben. A gyakorlati idejük változó napi beosztás szerint történt, így a tanulóknak a 3 hetes gyakorlati idejük során volt szabadnapjuk is, de megismerkedtek a hétvégi munkafolyamattal is.
Az Erasmus+ projekt keretében szakmai gyakorlatot teljesítő diákjaink sok szakmai tapasztalattal, sokszínű
szakmai nyelvi kompetenciával bővítették eddigi szaktudásukat.
Angol nyelvű összefoglaló:
We are opening our doors to exchanging experience. Our school’s first project with Erasmus Plus was a mobility program in Wien, Austria in the autumn semester of 2014. The three weeks work in elderly care home was a wonderful chance for our students to practice.
They could experience the responsibility of precise and hard work and the independence of adult free time. They had a chance to individually observe how important it is to learn a trade and a foreign language. They could see and learn that they are worthy citizens and can be potentially good professional work force not only in Hungary but in the European Union as well.

Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Esslingenben jártunk

A budapesti Goethe Intézet és a Baden-Württemberg tartomány Esslingen városában lévő Pedagógus Továbbképző Intézet ösztöndíjlehetőséget ajánlott „Továbbképzés fémipar és elektrotechnika területén dolgozó szakiskolai németnyelv- és szakmai tanárok számára” Németországban 2016. október 23-29. között. Elküldtük jelentkezésünket, majd örömmel értesültünk, hogy részt vehetünk ezen a szakmai úton.

A Goethe Intézet szakreferense (Molnár Annamária) 9 magyarországi szakképző iskola német tanárait és szakoktatóit kalauzolta Baden-Württemberg tartományban.  

(3 évvel ezelőtt hasonló szervezésben már részt vettem egy ilyen tanulmányúton. Akkor és ott érdekes volt látni és megtapasztalni a duális képzés előnyeit németországi iskolákban. – KJ)
A tanulmányút célja:

 • Megismerni a tartományban működő iskolaszerkezetet, szakképzést, beleértve a duális rendszert is,
 • megnézni, milyen elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek a szakmát választó fiatalok,
 • bepillantást nyerni az elektrotechnika és a fémipar területén működő képzési rendszerbe,
 • nagy cégek „Jó gyakorlat”-ából ízelítőt kapni (Hogyan képezik a szakmunkás tanulókat a gyakorlati helyeiken? Bosch – Stuttgart-Feuerbach, Mercedes – Esslingen),
 • érzékeltetni az iparkamara (Stuttgart) és az iskolák közötti szoros együttműködést,
 • világossá váljon számunkra, hogyan lehet a tanulási mezőtől (Lernfeld) a cselekményorientált tanulási szituációkig eljutni,
 • hogyan tervezzük a tanórákat a fémipar és az elektrotechnika területhez kapcsolódva,
 • szakiskolai képzéssel foglalkozó iskolában hospitálni (Friedrich-Ebert-Schule, Esslingen),
 • bemutassa azokat a módszereket, amelyekkel próbálják a szakiskolák a nyelvi nehézségekkel küzdő fiatalokat tanítani az előkészítő évben, a szakmai képzés kezdete előtt (Philipp Matthäus-Hahn-Schule, Nürtingen).

A jól megtervezett napi programok lehetőséget biztosítottak számunkra, hogy mind az elméleti mind a gyakorlati képzésbe betekinthessünk. Készítettünk óraterveket, tapasztalatokat cseréltünk, próbáltuk elemezni, összehasonlítani az itthoni és az ottani szakiskolai képzést (elmélet és gyakorlat), ötleteket gyűjtöttünk, amelyeket szeretnénk majd megvalósítani a tanóráinkon.

Megcsodáltuk Esslingen és Stuttgart nevezetességeit esti kivilágításban. Mindkét város gyönyörű!

Köszönjük az ösztöndíjat a Goethe Intézetnek!

Köszönjük az Egri Szakképzési Centrum Főigazgatójának, Fábri Eufrozinának és Románné Kolozsi Andrea Mónika Igazgató Asszonynak, hogy lehetővé tették számunkra a tanulmányúton való részvételt!

Hatvan, 2016. október 31.

Lüleiné Bondár Erzsébet                                                                             Kuti Judit
gyakorlati oktatásvezető                                                            igazgatóhelyettes/német nyelvtanár

Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma